Naší specializací jsou výstavby a revitalizace vodních nádrží a toků. Jsme schopni zajistit veškeré práce a úkony potřebných ke kvalitnímu dodání díla: odtěžení sedimentů, odvoz a uložení sedimentu včetně rozhrnutí, dodávka a osazení požeráků, bezpečností přelivy, sdružené objekty, lávky k požerákům, zdivo a dlažby z lomového kamene, kamenné záhozy apod.